“B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่

บี. บราวน์ เปิด “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่

เดินหน้าสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เปี่ยมคุณภาพ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 21 กรกฎาคม 2565 - บี. บราวน์ ประเทศไทย  ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือเวชภัณฑ์ เปิด “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่ ที่มาพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับสูงอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทยกับความสำคัญของการมีเครื่องมือแพทย์ที่ต้องพร้อมใช้งานเสมอ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะป้องกันและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

ต่อยอด “พลังแห่งเทคโนโลยี” เพื่อความก้าวหน้าทางสุขภาพ
B. Braun Technical Service Center คือศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายทั้งจากในและนอกกรุงเทพมหานคร ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่นี้พร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด (Surgical Treatment Devices) อาทิ ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลัง (Orthopedic and Spine Surgeries) และเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine)​ และเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม (Hemodialysis Machine) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 โซลูชั่นมาตรฐานยุโรป ของ

บี. บราวน์ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital Care), ด้านการรักษาด้วยการผ่าตัด (Aesculap หรือเอสคูเลป) และด้านการรักษาโรคไตโดยเฉพาะ (Avitum หรืออวิตุม)

ทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center คือกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทำงานสายโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งล้วนได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับสินค้าทุกรายการของบี. บราวน์ จากสำนักงานใหญ่ ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลและซ่อมบำรุงที่ตอบโจทย์พัฒนาการของเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ ศูนย์ซ่อมบำรุงใหม่ของ บี. บราวน์ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้และอะไหล่ใหม่มือหนึ่งของ บี. บราวน์ เท่านั้น และมีการใช้ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 62353 สำหรับเครื่องซ่อมหรือเครื่องใช้งานแล้ว และมาตรฐาน IEC60601 สำหรับเครื่องใหม่ (หรือตามประเภทของเครื่อง) จึงทำให้พันธมิตรมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์จะมีมาตรฐาน เที่ยงตรง และมีคุณภาพการใช้งานในระดับสูงอยู่เสมอ

“การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพพร้อมใช้ คือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพ”
บี. บราวน์ ยึดมั่นเพื่อผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเพื่อคนไทย โดยเชื่อมั่นว่าเรื่องการดูแลและรักษาความเป็นอยู่ด้านสุขภาพเป็นวาระสำคัญระยะยาว นวัตกรรมและการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า “องค์การอนามัยโลกระบุว่าประมาณ 50% ของเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือไม่เต็มศักยภาพ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ระบบสาธารณสุขที่จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของผู้คนได้ดังเช่นในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง แม้ว่าการดูแลและซ่อมเครื่องมือแพทย์บางขั้นตอนสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอง แต่สำหรับการซ่อมบำรุงทางเทคนิคในหลายกรณีจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง  บี. บราวน์ ยึดมั่นในบทบาทผู้สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของผู้คนด้วยนวัตกรรมและบริการด้านการซ่อมบำรุงคุณภาพสูงของบริษัท ทั้งนี้ การมีศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงเทคนิคตั้งอยู่ในประเทศไทยยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง และยกระดับประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรของเราอีกด้วย”

ทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center ไม่เพียงแค่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยยกระดับการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกป้องและรักษาสุขภาพของผู้คนอีกด้วย อาทิ โครงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบไร้กระดาษ (Paperless) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ของโรงพยาบาลเพื่อเปิดดูในระบบหรือพิมพ์ออกมาได้ทันที ลดความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปดูข้อมูลหน้าเครื่อง และโครงการพัฒนาระบบผสานข้อมูล (Data Collection) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเอื้อให้โรงพยาบาลสามารถผสานข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์ของต่างบริษัทเข้าด้วยกันได้ ส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายถนอมศักดิ์ โชติช่วง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า “จุดแข็งของเราคือ ทีมวิศวกรที่มีทักษะพร้อม และศูนย์ซ่อมบำรุงที่มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบการติดตามสถานะการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างวางใจ ทั้งนี้มากไปกว่าความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ทีมงานของเรายังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการให้บริการร่วมกับลูกค้าอยู่เสมอ โดยล่าสุดกำลังดำเนินการลงทุนด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Power System เพื่อช่วยลดระยะเวลาการส่งซ่อมไปต่างประเทศ เพราะเราเข้าใจดีว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีแต่ความเร่งด่วนในการใช้งาน”

“บริการหลังการขายดีมากเข้าถึงผู้ใช้งาน และผู้ดูแลเครื่องสามารถให้คำอธิบายและแก้ไขข้อสงสัยได้ไม่ทิ้งเวลาในการให้คำตอบข้อสงสัยต่างๆ”​ นายจิรัชย์ สิริพรหมภัทร นักวิทยาศาสตร์ งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าว