บี. บราวน์สานต่อการสนับสนุนโรงเรียนคชเวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อการสนับสนุนโรงเรียนคชเวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกันบริจาคทุนเพื่อปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและช่วยเหลือการศึกษาในชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนบริจาคให้กับโรงเรียนคชเวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 78,000 บาท สนับสนุนการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนภายใต้โครงการ "บี. บราวน์ ฟอร์ ชิลเดรน" (B. Braun for Children)

โครงการบี. บราวน์ ฟอร์ ชิลเดรน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสนับสนุนโครงการในภูมิภาคต่างๆ ของบี. บราวน์ เพื่อช่วยเหลือดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสในด้านสุขภาพ การแพทย์ และการศึกษา การบริจาคในครั้งนี้ได้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ว่า "เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก" 

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานและตัวแทนจากชมรม "บี. บราวน์ ไทยแลนด์ ซีเอสอาร์คลับ" (B. Braun Thailand CSR Club) ร่วมส่งมอบป้ายชื่อโรงเรียน และสนามเด็กเล่นที่ได้รับการปรับปรุง ให้แก่ นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน พร้อมกล่าวว่า “พวกเรามีความตั้งใจในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก และตระหนักว่า การศึกษานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมในทุกประเทศ”

นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี, ผู้อำนวยการโรงเรียนคชเวกวิทยาในฐานะตัวแทนกล่าวเสริมว่า “คณะครู นักเรียน และชุมชนขอขอบคุณทางบี. บราวน์ ที่เข้ามามอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับนักเรียน ซึ่งการช่วยสนับสนุนต่างๆ จากทางบริษัทฯ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลในครั้งนี้ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อพัฒนาการของนักเรียนที่จะส่งผลอย่างยั่งยืนต่อไปให้กับชุมชนและประเทศของเราได้”

B. Braun Thailand continues support to Khotchawek Withaya School, Ayutthaya.

Bangkok, 12 July 2022 – B. Braun (Thailand) Ltd. donated 78,000 THB to Khotchawek Withaya School, Ayutthaya, Thailand for school renovation and signage as part of the company’s sustainability “B. Braun for Children” programme.

B. Braun for Children is a corporate social responsibility programme, which was created in 2003, to support projects in the regions where B. Braun operates. It aims to help disadvantaged children and adolescents in the areas of health, medical and education. The donation also ties into B. Braun’s vision of helping to protect and improve the health of people around the world.

The handover ceremony was led by Mr. Sayan Roy, Managing Director together with colleagues and members of the B. Braun Thailand CSR club, who officially presented the school with signage, a new painted roof for children playground to Mrs. Urailak Kitthewi, School Director, along with Teachers and Students.

“We always want to protect and improve the health of people around the world and we realize that education is a fundamental step in the development of the social growth of any country.” said Mr. Roy. 

Mrs. Urailak Kitthewi, school director, on behalf of Khotchawek Withaya School, “Our Teacher, Students and The community from Khotchawek Withaya School thankful B. Braun for contributed value support us. This kindergarten students’ s playground renovation will generate the grate sustainability to our community and country afterward. ”

B. Braun Thailand has continuously supported Khotchawek Withaya School since August 2018, and we reaffirm our corporate social responsibility with an aim to help developing the student’s life. B. Braun Thailand’s CSR club have continued to provide the contribution over the years such as school renovation, playground painting, drinking water purifier installation and first aid room.

We believe that a single action can make a change in the community and education is a fundamental step in the development of the social growth, we called “Sustainability”, and that collective action can greatly impact the world through advocacy and outreach activities.

บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้สนับสนุนโรงเรียนคชเวกวิทยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยช่วยปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของนักเรียน เช่น การปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม และซ่อมแซมห้องพยาบาล ด้วยความตระหนักและยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีเสมอมา

เพราะเราเชื่อว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ นี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ และการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญต่อการเติบโตของสังคม “อย่างยั่งยืน” ด้วยความร่วมมือผนึกกำลังกันจากคนในสังคม จะก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากต่อไป