บี. บราวน์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อการสำรวจข้อตกลงการแบ่งปันความเสี่ยง

บี. บราวน์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสำรวจข้อตกลงการแบ่งปันความเสี่ยง

สร้างข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสุขภาพของผู้คนในประเทศไทยต่อไป

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 20  ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณนายสุวีร์ ซัจเดว (Government Affairs and Key Account Manager) (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ตัวแทนจาก บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (The European Association for Business and Commerce, EABC)

ในการสำรวจข้อตกลงการแบ่งปันความเสี่ยง รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแพทย์หรือยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสุขภาพของผู้คนในประเทศไทยต่อไป

B. Braun joined the meeting with Thai FDA and EABC.

20th Oct, 2022. Mr. Suveer Sachdev, Government Affairs and Key Account Manager representative from B. Braun (Thailand) Ltd. joined the meeting with Thai FDA (Food and Drug Administration, FDA) and EABC (The European Association for Business and Commerce) to discuss about agreement of medical devices between hospitals and companies which aim to protect and improve the health of people in Thailand.