แบ่งปันความเชี่ยวชาญในการป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟูสถานการณ์โรคระบาดให้กับผู้เข้าร่วมงาน

บี. บราวน์ ประเทศไทย เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปี 65 ของกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งปันความเชี่ยวชาญในการป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟูสถานการณ์โรคระบาด

พฤศจิกายน 2565, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปี 65 ของกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ Pharmacy step forward II “Achieve the goals” ระหว่างวันที่  11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มป้องกันการติดเชื้อเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน

ในงานนี้ บี. บราวน์ ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญในการป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟูสถานการณ์โรคระบาดให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพผู้คนทั่วโลกต่อไป

 

B. Braun Thailand participated annual academic conference of north pharmacists group 2022

November, 2022. B. Braun (Thailand) Ltd. participated at annual academic conference of north pharmacists group during 11-12 November,2022 under topic ‘Pharmacy step forward II “Achieve the goals”’ towards infection prevention for all participants.

We shared our expertise in infection prevention, which is the one of important for protecting and improving pandemic situation to the health of people.