วันสตรีสากล 8 มี.ค. 66 
International Women's Day 2023

บี. บราวน์ ร่วมสนับสนุนในวันสตรีสากล 2566 International Women's Day 2023 #EmbraceEquity

เพื่อการโอบกอดให้กับโอกาสในความเท่าเทียมสำหรับทุกๆ คน

บี. บราวน์ให้คุณค่าในความหลากหลายที่เสมือนเป็นการจุดประกายมุมมองและความเป็นไปได้ใหม่
เพราะเราเชื่อว่าวัฒนธรรมในการแบ่งปันนี้จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานของเราได้แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงได้.

เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. 66
บี. บราวน์ ประเทศไทยขอสนับสนุนและร่วมโอบกอดให้กับ โอกาสในความเท่าเทียมสำหรับทุกๆ คน

ปรึกษาด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

As we trusts in being the culture of sharing in which all employees feel free to express and be who they really are. B. Braun values differences as the fuel of new perspectives and possibilities.
On International Women's Day, 8th March 2023. B. Braun Thailand support and embrace the equality of opportunities to be given to everyone.

For more information https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html