งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (RCAT) ครั้งที่ 97

บี. บราวน์ ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญที่งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (RCAT) ครั้งที่ 97

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

17 มี.ค. 66, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญในการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (RCAT) ครั้งที่ 97 : Precongress Neuroanesthesia ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ และงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 97 ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 66 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy), ผลิตภัณฑ์การป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention), ผลิตภัณฑ์การระงับปวด (Pain Therapy) และ ผลิตภัณฑ์การดูแลโภชนบำบัด (Nutrition Therapy) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่มาร่วมงาน

ปรึกษาด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html