Best Company to work for in Asia 2023

บี. บราวน์ ประเทศไทย คว้ารางวัล ด้านการสนับสนุน “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง” เป็นครั้งแรก และรางวัล “องค์กรดีเด่นที่ร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia 4 ปีซ้อน

เพื่อตอกย้ำความทุ่มเทในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 กันยายน พ.ศ. 2566 – บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ได้รับรางวัล “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง” เป็นครั้งแรก และ “องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566  (HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023) ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของ บี. บราวน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง รวมถึงการมีวัฒนธรรมการทำงานในระดับเอเชียที่เป็นเลิศ เพื่อตอกย้ำความทุ่มเทในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

โดย บี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 73 องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในปี 2566 จากองค์กรที่สมัครเข้าชิงรางวัล 286 องค์กรในกว่า 20 อุตสาหกรรม

(จากซ้ายไปขวา)
นางสาววีรวรรณ เรืองศิริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขับเคลื่อนโดยพนักงานผ ผ่านกสมรรถนะหลักขององค์กรที่เป็นเสมือนแกนกลางในการทำงาน

ความเชื่อใจ ความหลากหลาย และจิตสำนึกรับผิดชอบคือคุณค่าหลักที่ทำให้บี. บราวน์ สามารถเติ่มเต็มวิสัยทัศน์ “เพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ได้โดยการมอบพื้นที่ในการพัฒนาตัวบุคคล ส่งเสริมทักษะการตัดสินใจและสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างความรู้สึกเสมอภาคในการทำงาน พร้อมการเปิดรับฟังความคิดเห็นอันหลากหลายจากพนักงานทุกระดับ ทุกความหลากหลายทั้งในด้านมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ในแบบของตน และการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบจากตัวบุคคลเพื่อความสำเร็จระยะยาว โดยการนำสมรรถนะหลักเหล่านี้ที่หลอมรวมผู้คนบี. บราวน์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านสุขภาพต่อไป

ร่วมออกแบบเส้นทางของพนักงานอย่างมีความหมาย

บี. บราวน์ ใส่ใจในพนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่บริษัทโดยการออกแบบโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) ให้เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ร่วมถึงให้พนักงานมีเส้นทางในการพัฒนาและการเติบโต (Career Development & Career Path) พร้อมการยกย่องในความสำเร็จ ส่งเสริมการเรียนรู้ ต่างๆ ตลอดจนดูแลด้านความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี ซึ่งแม้จะผ่านช่วงการระบาดโควิด-19 มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความใส่ใจพนักงานทั้งในด้านสุขภาพกายและใจในการทำงาน จึงยังคงใช้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangements) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าทำงานแบบไฮบริท (Hybrid Working Hours) และการให้สิทธิวันหยุดพิเศษเพื่อดูแลคนที่รัก (Family and Life Care Holidays) เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการทำงานที่บี. บราวน์

ให้คุณค่าความหลากหลาย

เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมชื่นชม สร้างความเสมอภาพในการทำงานให้พนักงานมีความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมสู่การเป็นผู้นำ รวมถึงเปิดกว้างและให้ความเสมอภาคทางเพศที่เท่าเทียมกัน โดยมี ไดเวอซิตี้ คลับ (Diversity Club) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน โอบกอดความหลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพศสภาพ, รสนิยมทางเพศ, วัฒนธรรม, ความเชื่อทางศาสนา, เชื้อชาติ และอื่นๆ ที่หลอมรวมกันได้ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่พร้อมโอบรับทุกความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน โดยที่บี. บราวน์ ประเทศไทยมีพนักงานจากเชื้อต่างและศาสนาที่หลากหลาย มีเพศหญิง 70% และเพศชาย 30% รวมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) อีกด้วย

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 4  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันในความตั้งใจส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินได้อย่างดี และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัล “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง” ที่ตอกย้ำให้ความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการขับเคลื่อนความหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียม พวกเราขอน้อมรับเกียรตินี้และจะดำเนินความตั้งใจนี้ต่อไป

และขอกล่าวขอบคุณการมอบคะแนนจากทีมผู้นำและทุกองค์กรที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ เราเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน จากทุกนโยบายและทุกการบริหารจัดการ เรายืนหยัดโดยมี “พนักงาน” เป็นที่ตั้ง และเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่การรักษามาตรฐานนี้ แต่คือการสานต่อในการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปีต่อจากนี้ไป”

นางสาววีรวรรณ เรืองศิริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บี. บราวน์ ประเทศไทย กล่าวว่า “บี. บราวน์ให้คุณค่าในทุกความหลากหลาย ซึ่งนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด แต่เราดำเนินการอย่างแท้จริง ผ่านนโยบายและการลงมือทำในทุกๆ วันเรามุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อเปิดรับความหลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียม และโอบรับความแตกต่าง พร้อมเปิดพื่นที่ให้พนักงานของเราได้แสดงศักยภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัททีพร้อมให้พื้นที่สำหรับการแสดงออกอย่างเป็นตัวเองและผสานความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน”

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html