Sharing Expertise

บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ในโครงการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมประสาทผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทไขสันหลัง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา สถาบันชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยด้านโรคระบบประสาทและสมอง ระบบประสาทไขสันหลัง ตลอดจนการศึกษาวิจัย และเทคโนโลยีทางระบบประสาทเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการก้าวเข้าสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความรู้ที่ยังผลต่อระบบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พิธีลงนามครั้งนี้ นำโดยนายสายัณต์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผศ. พิเศษ นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

การสร้างความร่วมมือครั้งนี้จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในด้านศัลยศาสตร์ระบบประสาทไขสันหลังประกอบกับการฝึกฝนทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์ เทคนิคและการใช้เครื่องมือในการการผ่าตัด สู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการรักษาที่ดีขึ้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นจากบี. บราวน์ ในการ “แบ่งปันความเชี่ยวชาญ” ผ่านหน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขระดับโลก “เอสคูแลป อะคาเดมี่” 

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือในโครงการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมประสาทผ่านร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับแพทย์ประจำบ้านกับสถาบันประสาทวิทยาในครั้งนี้  ด้วยความทุ่มเทของบี. บราวน์ ยังผลให้เกิดความแน่วแน่ต่อความพยายามอย่างยิ่งในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญไม่สิ้นสุด พร้อมด้วยความทุ่มเทจากสถาบันฯ ในการส่งมอบองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถนะให้บุคลากรอันจะยังผลสู่หน่วยงานสาธารณสุข การร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นคำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกิจกรรมด้านการศึกษาจาก “เอสคูแลป อะคาเดมี่” ที่พร้อมส่งมอบการพัฒนาให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ได้

ผศ. พิเศษ นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า
“การลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมประสาทผ่านร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับแพทย์ประจำบ้านร่วมกับบริษัทบี. บราวน์และเอสคูแลป อะคาเดมี่นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดความสัมพันธ์ผ่านโครงการที่เรามีความสนใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาผ่านการจัดฝึกอบรม เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้าน ระบบประสาทไขสันหลัง ในนามของสถาบันประสาทวิทยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมทางการศึกษาและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยระบบประสาทไขสันหลังที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อไป”

พิธีลงนามความร่วมมือนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถาบันประสาทวิทยาและผู้บริหารจากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

เกี่ยวกับเอสคูแลป อะคาเดมี่

เอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ (B. Braun Group) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย องค์กรทางด้านสาธารณสุข พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจในแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตและก่อให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ล้ำสมัย การฝึกอบรมเชิงลึก และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วโลก

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html