Sharing Expertise

บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ จัดตั้ง “Wound Ostomy and Continence Learning Center by Aesculap Academy” ร่วมกับสมาคมพยาบาลแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย

พร้อมเดินหน้าแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้เข้ารับการรักษา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ได้ทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้  “The Wound Ostomy and Continence; WOC Learning Center” ที่จังหวัดปทุมธานี ผ่านการสนับสนุนของเอสคูแลป อะคาเดมี่ และความร่วมมือจากสมาคมพยาบาลแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย โดยมีนายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานสมาคมพยาบาลแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้

“การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ” คำมั่นสัญญาที่บี. บราวน์ยึดถือ

จุดมุ่งหมายของความร่วมมือนี้เพื่อสร้างทักษะความสามารถที่แข็งแกร่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย ให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไข้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพยาบาลโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ให้ได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังภายใต้คำมั่นสัญญา “แบ่งปันความเชี่ยวชาญ” ของบี. บราวน์ ผ่านการสนับสนุนของเอสคูแลป อะคาเดมี่ หน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มบริษัทฯ

ความมุ่งมั่นในการจัดตั้งศูนย์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรุดหน้าด้านการศึกษาและอบรมสำหรับหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการเพิ่มพูนความรู้และทักษะไปยังบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเชี่ยวชาญด้านแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายโดยเฉพาะ รวมถึงการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามาด้วย ซึ่งในพิธีเปิดงานนี้ พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ ได้ทำการอบรมแบบไฮบริด (Hybrid Learning) ผ่านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับการฝึกอบรมในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อีกด้วย

พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานสมาคมพยาบาลแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย กล่าวว่า

ขอขอบคุณและขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของบี. บราวน์ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เสมอมา รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ จากเอสคูแลป อะคาเดมี่ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานการจัดอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพยาบาลเฉพาะทางแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย ผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะส่งผลลัพธ์อันดีงามอย่างยั่งยืนให้ประโยชน์ต่อคนไข้ที่พวกเราดูแลต่อไป

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า

นับเป็นความร่วมมือที่ได้ร่วมสร้างคุณค่าทางการศึกษา และตอกย้ำความมุ่งมั่นใจการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เข้ารับการรักษาได้ดีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายผ่านศูนย์การเรียนรู้นี้ (The Wound Ostomy and Continence; WOC Learning Center) รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะเราเชื่อว่า หากเราริเริ่มสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จ จะช่วยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้ารับการรักษายังไปสู่การปกป้องและพัฒนาสุขภาพผู้คนทั่วโลกต่อไป

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html