บี. บราวน์ ประเทศไต้หวัน ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส 

กลุ่มพนักงานจากบริษัทบี. บราวน์ ประเทศไต้หวัน (BBTW) ได้เข้าเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Bethany Orphanage ที่ไต้หวัน เมื่อเดือนกรฎาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ล้างมือ Softa-Man® 60 ขวด เพื่อให้เด็กๆและผู้ดูแลที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใช้เพื่อรักษาสุขอนามัยมือของตนเอง

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า จากนั้นพนักงานของเราได้แนะนำ Softa-Man® และวิธีการใช้งาน รวมถึงการบอกเล่าวิสัยทัศน์ของบี. บราวน์ ที่มุ่งป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก

Bethany Orphanage ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทำร้ายมาอยู่ในความดูแลทั้งสิ้้นประมาณ 30 คน แต่เนื่องจากงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มีจำกัด ทางสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
จึงยังต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงอาหารและยาจากองค์กรอื่นๆ

การบริจาคให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Bethany ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งแรกของบี. บราวน์ ประเทศไต้หวัน และเป็นจุดเริ่มต้นของแผนงานที่จะสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโครงการเกี่ยวกับเด็กอื่นๆต่อไป