การสร้างโอกาส

ความหวังแด่ผู้ที่เสียโฉม

อายุรแพทย์ชาวเยอรมัน 2 คน พร้อมด้วยศัลยแพทย์ 4 คน จากประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ได้เข้าทำการผ่าตัดศัลยกรรมให้กับชาวบ้านผู้ยากจนในประเทศบังคลาเทศที่มีใบหน้าและร่างกายผิดรูปจากเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงหรืออาการป่วยอื่นๆ

ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส

พนักงานจากบริษัทบี. บราวน์ ประเทศไต้หวัน ได้เข้าเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Bethany Orphanage ที่ไต้หวัน เมื่อเดือนกรฎาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ล้างมือ Softa-Man® 60 ขวด เพื่อให้เด็กๆและผู้ดูแลที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใช้เพื่อรักษาสุขอนามัยมือของตนเอง

การรักษาโรคหัวใจในเด็ก

ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่จะส่งเสริมคุณชีวิตที่ดีให้กับเด็ก บริษัทบี. บราวน์ ประเทศฟิลิปปินส์ และองค์กร Operation Heart Foundation Inc (OHFI) จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อให้การรักษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเด็ก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ทีมงาน Hospital Care ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมบริจาค Dosifix® 5,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ให้กับ Angkor Hospital for Children (AHC)เพื่อไว้ใช้ในการบริหารยาทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยเด็ก