การช่วยเหลือเด็ก ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

การช่วยเหลือเด็ก 

ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่ต้องการส่งเสริมคุณชีวิตที่ดีให้กับเด็ก บริษัทบี. บราวน์ ประเทศฟิลิปปินส์ และองค์กร Operation Heart Foundation Inc (OHFI) จึงได้เซ็นสัญญาร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อให้การรักษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการได้เริ่มการผ่าตัดเคสแรกที่ Philippine Children’s Medical Center ตัวแทนจาก OHFI Treasurer นำโดย Dr Karl Michael Reyes พร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์ได้ร่วมกันผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กทั้งหมด 11 คน โดยใช้เครื่องมือของบี. บราวน์ ได้แก่ สายสวน Certofix ขดลวด Steelex wires และ Bone Wax สำหรับห้ามเลือด

ตัวแทนพนักงานจากบี. บราวน์ได้เข้าร่วมชมการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้กับเด็กหญิงอายุ 9 ขวบ สำหรับองค์กร OHFI นั้นจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาคนไข้เด็กที่มีปัญหาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแต่ยากจน