การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล

เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.9 แมกนิจูด ในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศเนปาลเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คน อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ถนน หรือสาธารณูปโภคต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนัก คาดว่ามีผู้คนกว่า 3.5 ล้านคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือในด้านต่างอยู่ในขณะนี้