การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว 

เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.9 แมกนิจูด ในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศเนปาลเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คน อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ถนน หรือสาธารณูปโภคต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนัก คาดว่ามีผู้คนกว่า 3.5 ล้านคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือในด้านต่างอยู่ในขณะนี้

บี. บราวน์ปีนังได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และสามารถรวบรวมเงินได้ทั้งหมด 18,722.85 ริงกิต (4,927 ดอลล่าร์สหรัฐ)อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารได้สมทบเพิ่มรวมทั้งสิ้นเป็นยอดช่วยเหลือทั้งหมด 40,000.00 ริงกิต (10,526 ดอลล่าร์สหรัฐ) ในส่วนของยอดเงินบริจาคจากสำนักงานสาขาต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีก 5,709.89 ดอลล่าร์สหรัฐ เราจึงรวบรวมและส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดที่ 16,315.63 ดอลล่าร์สหรัฐ ให้กับองค์กร Nepal Red Cross Society (NRCS)

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเงินบริจาคแล้ว บี. บราวน์ยังร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ อาทิ สายสวน IV catheters, Plasma Volume Replacement, Large Volume Parenteral, Central Venous Catheters, Infusion sets และอุปกรณ์อื่นรวมมูลค่ากว่า 249,000.00 ริงกิต (65,526 ดอลล่าร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ในส่วนของ B. Braun Melsungen สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 35,000 ยูโร รวมกับยอดสมทบจากผู้บริหารเป็น 70,000 ยูโร