งานเปิดโลกพันธุวิศวกรรม

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

การเรียนรู้ด้านพันธุวิศวกรรม 

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 248 คน จากโรงเรียนในรัฐปีนัง 15 แห่ง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์พันธุวิศวกรรม (B. Braun Genetics Week) เมื่อวันที่ 26th ถึง 30th กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ Penang Science Cafe @ Heritage บริษัท B. Braun Medical Industries ได้สนับสนุนการจัดงาน โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนในปีนังได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ทางด้านพันธุศาสตร์ และมีแรงบันดาลใจที่จะเลือกเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ต่อไป

ในพิธีเปิด นายลิม กวน เอ็ง ผู้ว่าการรัฐปีนัง ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านชีวการแพทย์ของปีนังเติบโตขึ้นมากจนเกือบเทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอยู่ ปีนังสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความรู้ในประเทศมาเลเซียด้วยหลัก 3T ได้แก่ คนเก่ง (talent) เทคโนโลยี (technology) และการเปิดกว้างความคิดใหม่ (tolerance) ประเทศของเราโชคดีที่บี. บราวน์เห็นความสำคัญและได้มาให้การสนับสนุนตรงจุดนี้”

ดาโต๊ะยูน ชอน เหลียง ผู้อำนวยการ Penang Science Cluster (PSC)กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือ การทำให้คนรุ่นหลังมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (S. T. E. M) เราจึงมีความยินดีที่ร่วมสนับสนุน B. Braun Medical Industries ในการจัดงานครั้งนี้”  

นางแอนนา มาเรีย บราวน์ สมาชิกบอร์ดบริหารของบี. บราวน์และประธานกลุ่มบี. บราวน์เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “บริษัทได้ก่อตั้งและเติบโตอยู่ที่ปีนังมากว่า 44 ปี และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาความก้าวหน้าในท้องถิ่น   ทางเราหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างตื่นตัวและความสนใจในวิทยาศาสตร์ และช่วยสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ”

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Science Bridge ที่มหาวิทยาลัยคาสเซิล (Kassel)ประเทศเยอรมนี ที่มาให้ความรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ Science Bridge เป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาความรู้ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในประเทศเยอรมนีมากว่า 20 ปี เราเชื่อว่าพวกเขาจะมาช่วยให้เด็กนักเรียนที่ปีนังได้รู้จักถึงพื้นฐานของพันธุศาสตร์ การตรวจวิจัย DNA และการตรวจหาลักษณะของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้พวกเขายังสอนเกี่ยวกับการอัตลักษณ์ลายนิ้วมือจากการขยายยีน DNA ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction: PCR)ด้วย