การให้ความรู้

พิชิตโรคเบาหวานในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

บี. บราวน์ได้เข้าร่วมโครงการต่อสู้โรคเบาหวาน ด้วยการไปให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในโรคเบาหวานให้กับผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของปีนัง ครั้งที่ 5 (PISF)เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ที่จัดขึ้นที่ SPICE Arena ในเขตบายันเลอปาส ประเทศมาเลเซีย

งานเปิดโลกพันธุวิศวกรรม

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 248 คน จากโรงเรียนในรัฐปีนัง 15 แห่ง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์พันธุวิศวกรรม (B. Braun Genetics Week) เมื่อวันที่ 26th ถึง 30th กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ Penang Science Cafe @ Heritage

โครงการหนูน้อยมือสะอาดปราศจากโรค

บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ "ล้างมือ" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ. ปทุมธานี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยมือของตนเอง

การอบรมเรื่องไตเทียมผ่านช่องทาง YouTube

บริษัทบี. บราวน์ ประเทศศรีลังกา ร่วมกับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ในประเทศศรีลังกา ได้จัดอบรมเรื่องการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ผ่านการถ่ายทอดสดบน Google Hangout เป็นครั้งแรก