ความหวังต่อ การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก (Cardio-Thoracic Surgery)

Medical icon network connection with modern virtual screen interface on hospital background, medicine technology network concept, Medical icon network connection with modern virtual screen inter

เรื่องของหัวใจ: กระบวนการการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกแบบแผลเล็ก

ในอดีตเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ คนไข้หลายคนจะรู้สึกกังวลกับการผ่ากระดูกอก รอยผ่าตามแนวยาวที่กระดูกสันอก หรืออาการเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัด แต่ปัจจุบันวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าอก และเลื่อยกระดูกซี่โครงบริเวณหน้าอกไม่จำเป็นอีกต่อไป เราสามารถใช้การผ่าตัดแบบแผลเล็กกับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (บายพาสหัวใจ) หรือการผ่าตัดด้วยวิธี video-assisted thoracic surgery

สินค้าของบี. บราวน์มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในกระบวนการการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกแบบแผลเล็ก
สนใจสินค้ากลุ่มการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก อาทิ

  • เครื่องมือผ่าตัดลิ้นหัวใจชนิดแผลเล็ก MIVS SET

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html