ความหวังต่อ การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก (Cardio-Thoracic Surgery)

เรื่องของหัวใจ: กระบวนการการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกแบบแผลเล็ก

ในอดีตเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ คนไข้หลายคนจะรู้สึกกังวลกับการผ่ากระดูกอก รอยผ่าตามแนวยาวที่กระดูกสันอก หรืออาการเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัด แต่ปัจจุบันวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าอก และเลื่อยกระดูกซี่โครงบริเวณหน้าอกไม่จำเป็นอีกต่อไป เราสามารถใช้การผ่าตัดแบบแผลเล็กกับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ(บายพาสหัวใจ) หรือการผ่าตัดด้วยวิธี video-assisted thoracic surgery

สินค้าของบี. บราวน์มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในกระบวนการการผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกแบบแผลเล็ก