การผ่าตัดกระดูกสันหลัง วิธีการที่เหนือกว่า

กระดูกสันหลังคต

โรคยอดฮิตที่เสี่ยงเป็นโดยไม่รู้ตัว

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพิ่มเติม
For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

หากคุณมีอาการปวดหลังเรื้อรังนานกว่า 1 เดือน นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระดูกสันหลังคด!
โดยอาการของโรคกระดูกสันหลังคด คือ

● ระดับหัวไหล่ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
● ความนูนของกระดูกสะบักไม่เท่ากัน
● ระดับแนวสะโพกเอียงไม่เท่ากัน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปอดและหัวใจ รวมถึงสภาพจิตใจ การเข้าสังคม และบุคลิกภาพ เช่น การใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากกว่าเดิม การเสียสมดุลในการเดิน หรือ ไม่มั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้า

โรคกระดูกสันหลังคด

คือ ความผิดปกติของกระดูกสันหลังมีลักษณะบิดเบี้ยว คดงอมากกว่า 10 องศา
อยู่ในลักษณะรูปตัว C หรือ ตัว S ทำให้เกิดรูปร่างที่เปลี่ยนตามลักษณะของกระดูก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่พบมากในวัยรุ่น และเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถรักษาหายได้ หากตรวจพบเจอโดยรวดเร็ว

โรคกระดูกสันหลังคด สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

กระดูกสันหลังคดแบบ Structural
คือ โครงสร้างกระดูกคดแบบถาวร มักเป็นตั้งแต่เด็ก ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
กระดูกสันหลังคดแบบ Functional
คือ โครงสร้างกระดูกคดที่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ เกิดจากการใช้ท่าทางชีวิตประจำวันไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังคด คือ
เป็นโดยกำเนิด (Congenital Scoliosis)
เกิดความผิดปกติของกระดูกสันหลังระหว่างอยู่ภายในครรภ์
เกิดจากระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ (Neuromuscular Scoliosis)
แบบไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis)
มักจะเป็นกันมากในผู้หญิง มักมีการคดที่กระดูกสันหลังส่วนอก
เสื่อมสภาพของร่างกาย (Degenerative Lumbar Scoliosis)
มักพบในผู้สูงอายุ โดยเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลัง
คดจากท่าทางที่ผิด (Functional Scoliosis)

แนวทางการรักษา

ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรุนแรง ความยืดหยุ่น หรือ ความเว้าของกระดูกสันหลังคด โดยการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงความยินยอมของผู้ป่วยในการรับการรักษาแก้ไขความคดของกระดูก

ซึ่งแนวทางการรักษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี

● รักษาด้วยการเฝ้าสังเกต
หากคุณมีภาวะกระดูกสันหลังคดเพียงเล็กน้อยแพทย์จะนัดติดตามอาการเป็นระยะจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่เกิดความคดเอียงที่มากขึ้น

● รักษาโดยการสวมเสื้อเกราะดัดหลัง (Brace)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีองศาความคดมากกว่าปกติ หรือ ผู้ที่ยังไม่เสียสมดุลในการใช้ชีวิต , ไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาท โดยการรักษาจะใช้เสื้อเกราะเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันคดเพิ่มขึ้น ซึ่งระยะเวลาการสวมใส่เกราะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรักษาและการวินิจฉัยของแพทย์ ยกเว้นช่วงเวลาอาบน้ำ สามารถถอดออกได้
● การผ่าตัด
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดต่อเมื่อคุณมีอาการกระดูกสันหลังคดรุนแรง คดมากกว่า 40 องศา จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลัง โดยการเชื่อมกระดูกสันหลัง (fusion) โดยศัลยแพทย์จะยึดกระดูกชิ้นเล็กๆเชื่อมกับแนวกระดูกสันหลัง โดยใช้วัสดุที่คล้ายคลึงกระดูก นั่นก็คือ “ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง” ประกอบด้วยเหล็กดาม ตะขอ และน็อต ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกายกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติ

ทาง บี. บราวน์ จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงให้กระดูกสันหลัง ด้วยเครื่องมือและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพคงทน เพื่อการรักษาในขั้นตอนการผ่าตัดที่ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ยอดเยี่ยม บี. บราวน์ จึงร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ สร้างสรรค์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเรื่องความมั่นคงของกระดูกสันหลัง และทำให้กระดูกตั้งตรง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการรักษามากขึ้น ด้วยเครื่องมือเหล่านี้

● ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง แบบเปิดแผลปกติ (Open Pedicular Screw system)

บี. บราวน์ ได้ออกแบบนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่สามารถล็อกองศาหัวสกรูได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ (PolyLock Activation) รวมถึงการออกแบบแกนกลางสกรู 5 เหลี่ยม (PentaCore) ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้สกรูยึดติดแน่นกับกระดูกคงความแข็งแรง และในทุกการออกแบบของ บี. บราวน์ ยังคงคำนึงถึงความสามารถในการช่วยผ่อนแรงสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดที่ยากและมีความซับซ้อนสูงอีกด้วย

แน่นอนว่า “โรคกระดูกสันหลังคด” สามารถรักษาให้กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติได้หากได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ บี. บราวน์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการรักษามากขึ้น จากการพัฒนาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อย่างไม่หยุดยั้งของเรา บี. บราวน์ สนับสนุนทุกการรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกคน ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ยาวนาน


สนใจสินค้ากลุ่มผ่าตัดผ่าตัดกระดูกสันหลัง อาทิ

■ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอกเอว แบบเปิดแผลเล็ก (MIS Pedicular Screw system)
■ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง แบบเปิดแผลปกติ (Open Pedicular Screw system)
■ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (Anterior Cervical Fixation system)
■ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง (Posterior Cervical Fixation system)
■ หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม ชนิดติดแน่น (PEEK Cage)

 

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html