การผ่าตัดทั่วไป ด้วยความแม่นยำและต่อเนื่อง

วางใจได้ในทุกกระบวนการผ่าตัด

ความแม่นยำและต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กระบวนการผ่าตัดประสบความสำเร็จ ดังนั้นการผ่าตัดจึงจำเป็นต้องใช้ทีมแพทย์ที่มีความสามารถ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดกระบวนการทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด หรือหลังผ่าตัด อย่างดี
บี. บราวน์ และเอสคูแลป ในฐานะที่เป็นพันธมิตรในทุกกระบวนการผ่าตัด จึงได้รวบรวมเอาสินค้าและบริการทั้งหลายที่มีมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นโซลูชั่นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอสินค้าเครื่องมือผ่าตัดคุณภาพสูง ข้อเทียม ไหมเย็บแผล ยานำสลบและสินค้าเพื่อการระงับปวดหลังการผ่าตัด สินค้าเพื่อการปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงสินค้าเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการเป็นพันธมิตรทางการค้าในการผ่าตัด