การผ่าตัดทั่วไป ด้วยความแม่นยำและต่อเนื่อง

รู้ก่อน พร้อมก่อน ปลอดภัยกว่า

ข้อควรรู้หลังผ่าตัด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดทั่วไปเพิ่มเติม
For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

การพักฟื้นร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรละเลย
เพราะจะทำให้คุณได้ฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้ง บี. บราวน์ จึงมีเคล็ดลับดี ๆ ทำตามได้ง่าย ๆ เกี่ยวกับการดูแลตนเองหรือญาติ หลังการเข้ารับการผ่าตัดมาให้ทุกคนได้นำไปทำตามกัน

8 แนวทางปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการผ่าตัด

1.      บริเวณที่ผ่าตัดอาจมีสายยางจากบริเวณแผลเพื่อระบายเลือดและของเหลวออกจากแผล ห้ามผู้ป่วยดึงสายยางออกด้วยตัวเอง และถ้าปวดแผลควรแจ้งพยาบาลเพื่อขอยาระงับปวด

2.     หายใจเข้าออกลึก ๆ อย่างถูกวิธีจะทำให้ปอดขยายตัวได้เต็มที่ อาจช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการปวดน้อยลง

3.     หลังผ่าตัดควรขยับเปลี่ยนท่านอน และพยายามลุกนั่งทุก ๆ 2 ชั่วโมง สามารถเริ่มออกกำลังกายทันทีเมื่ออาการดีขึ้น แต่ไม่ควรออกกำลังจนเกิดพอดีและออกกำลังที่มีเหงื่อมาก

4.     หากแพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารได้ ควรรับประทานน้อย ๆ ก่อน แล้วสังเกตว่ามีอาการแน่น อึดอัดท้องหรือไม่ หากไม่พบอาการก็สามารถเริ่มรับประทานอาหารตามปกติได้ในวันถัดไป

5.     เมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านควรเพิ่มปริมาณการรับประทานสารอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารจำพวก โปรตีน แคลเซียม วิตามินต่าง ๆ จะทำให้แผลหายเร็ว

6.     รับประทานยาให้ครบตามคำสั่งของแพทย์ และแนะนำให้มาตรวจตามนัดของแพทย์ หรือหากมีอาการ ผิดปกติ ดังต่อไปนี้ เช่น มีสิ่งคัดหลั่ง น้ำหรือหนองซึมออกมาจากแผล หรือมีไข้ ปวด บวม แดง ร้อน และกดเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด  

7.     ควรขับถ่ายอุจจาระให้สม่ำเสมอ ป้องกันอาการท้องผูก 

8.     ควรพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะ 1-2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด

นอกจากนี้หากเกิดกรณีปลาสเตอร์ปิดแผลหลุด ควรรีบไปทำแผลที่โรงพยาบาลโดยทันที หมั่นระมัดระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ และควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดทุกกรณี

ซึ่งการผ่าตัดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ

ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงจากการผ่าตัด, ความเสี่ยงจากการให้ยาระงับความรู้สึก หรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการผ่าตัดน้อยที่สุด ผู้ป่วยจะได้เข้าพบแพทย์เผื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย เพื่อประเมินร่างกาย และโรคประจำตัวหรือความผิดปกติก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยก่อนเสมอ รวมถึงรู้แนวทางการดูแลตนเองหลังเข้าการผ่าตัดอีกด้วย

ทาง บี. บราวน์ ได้คำนึงถึงความสำคัญในทุกกระบวนการผ่าตัด จึงมีความตั้งใจในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการผ่าตัด
และได้รวบรวมสินค้าและบริการทั้งหลายที่มีมาจัดหมวดหมู่เกิดเป็นโซลูชันการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอสินค้าเครื่องมือผ่าตัดคุณภาพสูง ข้อเทียม ไหมเย็บแผล ยานำสลบและสินค้าเพื่อการระงับปวดหลังการผ่าตัด สินค้าสำหรับการปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล  รวมถึงสินค้าเพื่อการป้องกันการติดเชื้ออีกมากมาย มั่นใจได้ว่าทุกการผ่าตัดของคุณจะปลอดเชื้อด้วยอุปกรณ์จาก บี. บราวน์ สำหรับการรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน

สนใจสินค้ากลุ่มผ่าตัดทั่วไป อาทิ

  • เครื่องมือผ่าตัดทั่วไป Basic : Ortho, Vascular , General surgery , Gyn surgery
  • เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทาง ชนิด Micro Vascular, CVT
  • อุปกรณ์บรรจุของปราศจากเชื้อ (Rigid Container)
     

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/lecturestopics/topic-review/5794/
https://hellokhunmor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/
https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/667