การผ่าตัดผ่านกล้อง ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กช่วยลดอาการบาดเจ็บ ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว

ทุกกระบวนการขั้นตอนของการผ่าตัดได้นำความวิตกกังวลมาสู่คนไข้ เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กจึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บ และทำให้คนไข้ฟื้นตัวกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ประสิทธิภาพการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องยังเทียบเท่าหรือดีกว่าการผ่าตัดแบบเดิมด้วย

เราอยากที่จะออกแบบอนาคตให้กับเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง ด้วยการพัฒนาระบบกล้อง EinsteinVision® 3D camera system เพื่อการผ่าตัดในระบบ 3 มิติ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือที่ใช้เพื่อใช้ห้ามเลือด อย่างเช่น Caiman® หรือ DS appendectomy clips ฯลฯ