คู่คิดที่เยี่ยมยอด งานศัลยกรรมประสาท

เครียดหนัก หักโหมงาน สัญญาณเตือน ‘โรคหลอดเลือดสมอง’

รู้หรือไม่? ในทุก ๆ 6 นาที จะมีคนผู้เสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างน้อย 1 คน

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดสมองและประสาทเพิ่มเติม
For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html
 

โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบ ตัน หรือมีภาวะของหลอดเลือดในสมองแตก ส่งผลให้มีการคั่งของเลือด และการทำลายเนื้อสมองในบริเวณนั้น ๆ จนสมองบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงหรือสมองบางส่วนขาดเลือด เกิดเป็นภาวะสมองตาย โดยอาการมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่นานเกิน 24 ชั่วโมง

รู้ทัน รู้ไว ลดอันตรายด้วย F.A.S.T

อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่แสดงออกมานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับบริเวณของสมองที่เกิดการขาดเลือดหรือถูกทำลาย โดยมีหลักสังเกตอาการดังนี้

● F (Face) : ใบหน้าและปากเบี้ยวฉับพลัน

● A (Arms) : แขนขาชาและอ่อนแรง

● S (Speak) : พูดไม่ชัด พูดลำบาก ไม่เข้าใจคำพูด

● T (Time) : หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสมองขาดเลือด


กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยควรเลี่ยง

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

● อายุ : อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า

● เพศ : เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง

● ประวัติครอบครัวเคยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

2. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

● ความดันโลหิตสูง

● ความเครียด

● โรคเบาหวาน

● ไขมันในเลือดสูง

● การสูบบุหรี่

● โรคหัวใจ ทั้งโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือโรคลิ้นหัวใจต่าง ๆ


ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ควรมองข้าม

โรคหลอดเลือดสมองสามารถส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย บางกรณีอาจเกิดขึ้นเป็นอาการเตือนชั่วขณะหนึ่งแล้วหายไปเอง หรืออาจเกิดหลายครั้งก่อนมีอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร โดยอาการที่สามารถพบได้บ่อย คือ

● อัมพฤกษ์

● ปัญหาการพูด หรือการกลืน

● ปัญหาเกี่ยวกับสมอง สูญเสียความทรงจำ ไม่เข้าใจคำพูด

● อารมณ์แปรปรวน

● ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว เช่น เดินเซ

● สูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือเห็นภาพซ้อน


เพื่อนคู่คิดศัลยแพทย์ระบบประสาท

ป้จจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถรักษาให้หายได้ โดยปัจจัยหลักสำคัญคือความรวดเร็วในการรักษา โดยแพทย์จะทำการประเมินผู้ป่วย และทำการสั่งยาเหล่านี้ เพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

● ยาละลายลิ่มเลือด

● ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

บางรายอาจมีภาวะรุนแรงอื่นเกิดขึ้น เช่น หลอดเลือดในสมองแตก แพทย์จะรักษาด้วยมีธีการผ่าตัดสมอง สวนหลอดเลือดและใส่ขดลวด หรือคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว อาการของผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ และอาจมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 6 เดือน

ด้วยเหตุนี้ บี. บราวน์เล็งเห็นความสำคัญของระยะเวลาในทำการรักษา ในฐานะผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพ บี. บราวน์พร้อมจะส่งมอบเครื่องมือสำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทคุณภาพสูง ผลิตจากไทเทเนียม ซึ่งมีความหลากหลายตามความต้องการในการวางแผนผ่าตัด เพื่อให้ศัลยแพทย์ประสาททำงานได้อย่างง่ายดาย และป้องกันการบาดเจ็บของเส้นเลือด รวมถึงมีเวลาในการดูแลเพื่อช่วยชีวิต ต่อลมหายใจ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

 

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องมือผ่าตัด อาทิ

■ เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทางกลุ่มงานศัลยกรรมประสาทและสมอง

■ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง

■ ชุดมอเตอร์ความเร็วสูงสำหรับตัด เจาะ กรอ และเปิดกะโหลกศีรษะ

■ เครื่องมือขบกระดูกขับเคลื่อนด้วยกำลังลม

■ เครื่องจี้ห้ามเลือด

■ ชุดวัดความดันภายใต้กะโหลกศีรษะ

■ คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง

■ อุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมอง

■ เยื่อหุ้มสมองเทียม

■ วัสดุยึดกะโหลก

 

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดสมองและประสาทหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง โดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/download/240351/168484/866500