สำหรับผู้ที่ต้องการ ผ่าตัดใส่ข้อเทียม

เราปลูกฝังคุณภาพชีวิตที่ดี

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพกเทียมเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน เมื่อแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ใหม่ คนไข้ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระยะยาว ด้วยสินค้าที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย ทำให้บี. บราวน์สามารถตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างดี อีกทั้งยังสอดรับกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในธุรกิจการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วย 

เราเข้าใจดีว่าคุณภาพการรักษาจะส่งผลต่อความพึงพอใจของคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ดังนั้นเราจึงมีข้อเทียมและเครื่องมือช่วยผ่าตัดต่างๆ ตลอดจนสินค้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาช่วยเสริมเพื่อให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น