บี. บราวน์ คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เรามุ่งปกป้องและส่งเสริม สุขภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

บี. บราวน์พร้อมร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ให้อิสระและยอมรับพนักงานในแบบที่เป็น Diversity

ตำแหน่งงานที่บี. บราวน์ ค้นหาตำแหน่งงาน

"คุณกำลังทำอะไรอยู่"
เพราะในทุกๆ การกระทำ ล้วนมีความหมายที่ซ่อนอยู่
เราคือ หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนีกว่า 180 ปี
สิ่งครอบครัวบี. บราวน์ กำลังทำอยู่ คือการมุ่งมั่นดำเนินตามวิสัยทัศน์ของเราด้วยการ "ปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก"

แล้วคุณล่ะ... กำลังทำอะไรอยู่?

ข่าวล่าสุด

Loading content...

An error occurred. Please try again.

prev 1
5 6 7
17 next